De technische evolutie van de laatste jaren samen met de doorbraak van de digitale persen hebben de grafische wereld volledig veranderd. Grote drukkerijen werden stilaan grafische drukbedrijven met een 24/24 en 7/7 productie waarin ook kleine oplagen rendablen zijn. De groepage strategie die het succes maakten van de online drukkerijen werd ook in de grotere drukkerijen toegepast.

De aankoopfilosofie van de klanten van de grafische bedrijven is de laatste 20 jaar ook sterk veranderd. Zij hebben nog steeds nood aan communicatie om hun producten of diensten kenbaar te maken maar drukwerk is hiervoor geen monopolie meer, daar heeft internet voor gezorgd. Klanten bestellen slechts minimum aantallen om overstocks te vermijden en gebruiken ook de andere cross-communicatie technieken.

Er zijn uiteraard grafische sectoren die deze ingrijpende evolutie (nog) niet hebben moeten meemaken zoals de etiketten en verpakking sector. Maar ook in deze sectoren zijn de technische evoluties en de digitale doorbraak belangrijke factoren waarmee de grafische managers rekening moeten houden. Fusies en overnames zijn zeker ook te verwachten.

De meeste grafische bedrijfsleiders worden geconfronteerd met moeilijke toekomstgerichte beslissingen. De managers van kleine en middelgrote bedrijven zijn vaak alleen om de toekomststrategieën te bepalen. Het zijn moeilijke beslissingen die niet mogen genomen worden zonder een diepgaande analyse van de huidige situatie van het bedrijf, van de te verwachten objectieven in functie van de uiteindelijke doelstellingen op korte en middellange termijn.

Het is duidelijk dat het interessant kan zijn voor een grafische manager om hiervoor een open gesprek en zelfs een brainstorming te kunnen doen met een vertrouwenspersoon met grafische kennis en managementervaring. Hij moet volledig onafhankelijk kunnen optreden en de manager als “coach” kunnen bijstaan in zijn beslissing. Een nuchtere externe analyse van het bedrijf zal concrete beleidsaanwijzingen geven en punten duidelijk maken die door de kracht der gewoonte niet meer correct worden ingeschat.

grafExpa heeft de nodige grafische ervaring en background om consulting en coaching opdrachten succesvol te kunnen uitvoeren.

grafExpa heeft ook een belangrijke rol gespeeld in verschillende grafische overnames en fusies. De talrijke relaties in de grafische wereld zijn uiteraard een ideaal vertrekpunt bij het opzoeken van de juiste strategische en financiële partners.

grafexpa is in 2002 gestart met graphicFORUM, de digitale nieuwbrief gericht naan de grafische en communicatiesector. Ongetwijfeld een ideale combinatie voor de nodige ondersteuning in het nemen van belangrijke beslissingen voor de toekomst van uw bedrijf.