Er zijn verschillende redenen om een bedrijf volledig of gedeeltelijk te verkopen, evengoed als er verschillende redenen zijn om er één geheel of gedeeltelijk te willen kopen.

Enkele goede redenen voor de aankoop van een ander grafisch bedrijf zijn:
– een nieuwe nichemarkt inkopen
– cliënteel  verwerven
– een groter aandeel te verkrijgen in de markt
– een nieuwe technologie en ervaring inkopen zonder kinderziekten te riskeren
– schaalgrootte voor efficiëntere aankopen
– maximum rentabiliteit van bestaande machinepark
– specifieke machines aankopen met een reeds bestaande commerciële basis
– …..

Enkele goede redenen voor de verkoop van uw grafisch bedrijf kunnen zijn:
– pensioenleeftijd en geen opvolging
– ongunstige bedrijfsgrootte en te weinig financiële middelen om te vergroten
– onverwachte financiële problemen door gefailleerde klanten
– overinvestering
– onverwachte nefaste gevolgen door de internationale crisis
– moeilijke controle van de groei
– “te eenzaam” aan de top en nood aan ondersteuning
– ……

Maar uw grafisch bedrijf verkopen of een ander bedrijf  kopen is geen gemakkelijke opdracht, het is geen appartement of huis dat je zomaar in een uitstalraam kan plaatsen. Een overname kan slechts succesvol zijn als de culturen van de bedrijven en van hun management met elkaar kunnen overeenkomen, dat er een complementariteit bestaat en dat er voldoende synergieën gegenereerd kunnen worden.

Ondersteuning is hiervoor aangewezen en daar kan grafExpa voor instaan. Een dergelijke opdracht kan gemakkelijk van 6 maanden dot 1,5 jaar duren en de zaken doen best van nier geforceerd te worden zeker door de verkoper die door de zaken sneller te willen laten gaan alleen maar de overnameprijs zal zien dalen.